• Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Шкільний Світ » Реферати » Реферат на тему: Біосфера (Біосфера (реферат))
Реферат на тему: Біосфера
Пользователь
Начинающий
Сообщений: 48
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:27:54 | Сообщение # 1
Offline

Реферат на тему

Біосфера

План

1.Поняття про біосферу, її межі, особливості.

2.Загальні закономірності розподілу живих організмів.

3.Роль живих організмів у біосфері.

4. Кругообіг речовин у біосфері.

5. Поняття про ноосферу.

Література 1.Поняття про біосферу, її межі, особливості.

Біосфера (гр. bios – життя, + sphaira – куля) – область поширення на
Землі організмів та продуктів їх життєдіяльності.

Біосфера оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої в сучасних
рисах зумовлені минулою або сучасною діяльністю живих організмів.

Поняття про біосферу не раз змінювалось з часу появи цього слова.
Початок вчення про біосферу пов’язують з іменем відомого французького
натураліста Ж.Б. Ла-Марка (1802), який запропонував термін “біологія”
для всіх живих організмів, що населяють Землю. Визначення біосфери як
особливої оболонки Землі та її назва були запропоновані відомим
австрійським геологом Е. Зюссом (1875) у його праці з геології Альп.
Окремі факти і положення про біосферу знаходимо у працях А. Гумбольдта,
В. Докучаєва, Я. Молешотта та інших дослідників.

Детально розробив вчення про біосферу український вчений
В.І. Вернадський – перший президент Української Академії наук.

Біосфера, за Вернадським, це оболонка Землі, де жива речовина відіграє
домінуючу роль, значно впливає на всі процеси, що в ній відбуваються.
Вернадський дав таке визначення біосфери: “Біосфера являє собою оболонку
життя – область існування живої речовини” .

У численних своїх працях В.І. Вернадський виклав вчення про біосферу як
особливу оболонку Землі, яка включає як область поширення живої
речовини, так і саму речовину, в якій життєдіяльність організмів (утому
числі людини) проявляється як могутній геохімічний фактор планетарного
масштабу і значення.

Біосфера включає нижню частину атмосфери (7 км на полюсах і 18 – 20 км
на екваторі), всю гідросферу (11 км), і літосферу (до глибини 3 км на
суші та 0,5…1 км під дном океану).

За В.І. Вернадським, нижня межа життя в земній корі визначається
температурою 100(С, яка спостерігається до глибини 2,5…3,5 км.

Але в 70-х та 80-х роках в нафтогазоносних водах були знайдені
мікроорганізми на глибині 4,5…6 км. Якщо включити в біосферу шари
атмосфери, де спостерігається перенесення живих організмів, зачатків
організмів, то межі по вертикалі будуть становити 25…40 км.

Об’єм біосфери – 10·109 км? (0.4% об’єму Землі), маса біосфери 3·1018 т
– близько 0,05% маси землі (5,96·1027 г).

Компонентами біосфери є жива речовина, гірські породи, вода, повітря,
сонячна радіація. Для біосфери є характерним те, що вона включає
речовину у твердому, рідкому і газоподібному станах, тобто вона
трифазна. Основним джерелом всіх процесів, які в ній відбуваються є
сонячна енергія. У зв’язку з цим для біосфери характерний постійний
кругообіг речовини та енергії, в якому найактивнішу роль відіграють живі
організми. Область існування живої речовини охоплює атмосферу (до
тропопаузи), літосферу (кору вивітрювання), всю гідросферу, тобто
біосфера триярусна. Літосфера, гідросфера, атмосфера і жива речовина
Подпись пользователя
Форум » Шкільний Світ » Реферати » Реферат на тему: Біосфера (Біосфера (реферат))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: