• Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Шкільний Світ » Реферати » Реферат на тему: Методи географічних досліджень (Методи географічних досліджень (реферат))
Реферат на тему: Методи географічних досліджень
Пользователь
Начинающий
Сообщений: 48
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 21:19:00 | Сообщение # 1
Offline

Методи географічних досліджень

Географічне дослідження включає в себе практично всі основні методи
наукового дослідження: метод аналізу та синтезу, літературний метод,
метод узагальнення тощо. Однак, для географічної науки найбільштиповими
і характерними є такі методи дослідження як: спостережяння, аерокосмічні
методи, моделювання, геофізичний метод, експедиційні дослідження,
картографічний методи.

В даному рефераті спробую коротко їх розглянути.

Особливості методів вивчення географії визначаються локальним і
комплексним характером її предмета.

Під методом у широкому значенні слід розуміти спосіб пізнання явищ
природи і громадського життя з метою побудови й обґрунтування системи
знань. У більш вузькому розумінні метод – це регулятивна норма чи
правило, визначений шлях, спосіб, прийом рішень задачі теоретичного,
практичного, пізнавального, управлінського, життєвого характеру.

Картографічний метод дослідження - метод наукового дослідження, у якому
карта виступає як модель досліджуваного об'єкта і проміжна ланка між
об'єктом і дослідником. Картографічний метод дослідження включає:

- опису по картах;

- графічні побудови: профілі, блок-діаграми й ін.;

- виміру по картах, математичну обробку цих вимірів і т.д.

Розрізняють дослідження з окремих карт і по серіях карт різної тематики,
різночасним і різномасштабним.

Отже, картографічний метод дозволяє вивчати закономірності просторового
розміщення і розвитку територіальних комплексів шляхом складання і
використання географічних карт.

Аерокосмічні методи — це дослідження і картографування Землі за
допомогою літальних повітряних чи космічних апаратів. Виділяють
фотографічні, електронні, геофізичні і візуальні аерокосмічні методи.

Одним з провідних методів географічного дослідження залишаються
спостереження. Маршрутні і майданні, періодичні і безупинні, стаціонарні
і дистанційні, вони дають важливі фактичні дані про географічні об'єкти,
їхньому розвитку, змінах.

Порівняльний підхід дозволяє виявити подібності і розходження процесів,
властивостей і станів географічних об'єктів, скласти їхньої
класифікації, а також прогноз їхніх змін. Історичний підхід дозволяє
шляхом вивчення минулих станів об'єкта і порівняння їх із сучасним
станом пояснити його унікальні риси.

Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень визначати
залежність між компонентами природи, населення і господарства, а також
давати їхню порівняльну характеристику.

Моделювання дозволяє вивчати розвиток географічних об'єктів, процесів і
явищ за допомогою їхніх моделей. Виділяють моделювання графічне,
математичне і машинне (за допомогою ЕОМ). Головним джерелом географічної
інформації були і залишаються географічні карти, хоча зараз вони часто
зберігаються в пам'яті ЕОМ і є частинами геоінформаційних систем, що
одержують інформацію із супутників і з численних метеостанцій, що
включають банки даних, що містять звіти про результати праці багатьох
дослідницьких колективів. Для школяра важливі географічні атласи,
Методи географічних досліджень

Географічне дослідження включає в себе практично всі основні методи
наукового дослідження: метод аналізу та синтезу, літературний метод,
метод узагальнення тощо. Однак, для географічної науки найбільштиповими
і характерними є такі методи дослідження як: спостережяння, аерокосмічні
методи, моделювання, геофізичний метод, експедиційні дослідження,
картографічний методи.

В даному рефераті спробую коротко їх розглянути.

Особливості методів вивчення географії визначаються локальним і
комплексним характером її предмета.

Під методом у широкому значенні слід розуміти спосіб пізнання явищ
природи і громадського життя з метою побудови й обґрунтування системи
знань. У більш вузькому розумінні метод – це регулятивна норма чи
правило, визначений шлях, спосіб, прийом рішень задачі теоретичного,
практичного, пізнавального, управлінського, життєвого характеру.

Картографічний метод дослідження - метод наукового дослідження, у якому
карта виступає як модель досліджуваного об'єкта і проміжна ланка між
об'єктом і дослідником. Картографічний метод дослідження включає:

- опису по картах;

- графічні побудови: профілі, блок-діаграми й ін.;

- виміру по картах, математичну обробку цих вимірів і т.д.

Розрізняють дослідження з окремих карт і по серіях карт різної тематики,
різночасним і різномасштабним.

Отже, картографічний метод дозволяє вивчати закономірності просторового
розміщення і розвитку територіальних комплексів шляхом складання і
використання географічних карт.

Аерокосмічні методи — це дослідження і картографування Землі за
допомогою літальних повітряних чи космічних апаратів. Виділяють
фотографічні, електронні, геофізичні і візуальні аерокосмічні методи.

Одним з провідних методів географічного дослідження залишаються
спостереження. Маршрутні і майданні, періодичні і безупинні, стаціонарні
і дистанційні, вони дають важливі фактичні дані про географічні об'єкти,
їхньому розвитку, змінах.

Порівняльний підхід дозволяє виявити подібності і розходження процесів,
властивостей і станів географічних об'єктів, скласти їхньої
класифікації, а також прогноз їхніх змін. Історичний підхід дозволяє
шляхом вивчення минулих станів об'єкта і порівняння їх із сучасним
станом пояснити його унікальні риси.

Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень визначати
залежність між компонентами природи, населення і господарства, а також
давати їхню порівняльну характеристику.

Моделювання дозволяє вивчати розвиток географічних об'єктів, процесів і
явищ за допомогою їхніх моделей. Виділяють моделювання графічне,
математичне і машинне (за допомогою ЕОМ). Головним джерелом географічної
інформації були і залишаються географічні карти, хоча зараз вони часто
зберігаються в пам'яті ЕОМ і є частинами геоінформаційних систем, що
одержують інформацію із супутників і з численних метеостанцій, що
включають банки даних, що містять звіти про результати праці багатьох
дослідницьких колективів. Для школяра важливі географічні атласи,
Методи географічних досліджень
Географічне дослідження включає в себе практично всі основні методи
наукового дослідження: метод аналізу та синтезу, літературний метод,
метод узагальнення тощо. Однак, для географічної науки найбільштиповими
і характерними є такі методи дослідження як: спостережяння, аерокосмічні
методи, моделювання, геофізичний метод, експедиційні дослідження,
картографічний методи.

В даному рефераті спробую коротко їх розглянути.

Особливості методів вивчення географії визначаються локальним і
комплексним характером її предмета.

Під методом у широкому значенні слід розуміти спосіб пізнання явищ
природи і громадського життя з метою побудови й обґрунтування системи
знань. У більш вузькому розумінні метод – це регулятивна норма чи
правило, визначений шлях, спосіб, прийом рішень задачі теоретичного,
практичного, пізнавального, управлінського, життєвого характеру.

Картографічний метод дослідження - метод наукового дослідження, у якому
карта виступає як модель досліджуваного об'єкта і проміжна ланка між
об'єктом і дослідником. Картографічний метод дослідження включає:

- опису по картах;

- графічні побудови: профілі, блок-діаграми й ін.;

- виміру по картах, математичну обробку цих вимірів і т.д.

Розрізняють дослідження з окремих карт і по серіях карт різної тематики,
різночасним і різномасштабним.

Отже, картографічний метод дозволяє вивчати закономірності просторового
розміщення і розвитку територіальних комплексів шляхом складання і
використання географічних карт.

Аерокосмічні методи — це дослідження і картографування Землі за
допомогою літальних повітряних чи космічних апаратів. Виділяють
фотографічні, електронні, геофізичні і візуальні аерокосмічні методи.

Одним з провідних методів географічного дослідження залишаються
спостереження. Маршрутні і майданні, періодичні і безупинні, стаціонарні
і дистанційні, вони дають важливі фактичні дані про географічні об'єкти,
їхньому розвитку, змінах.

Порівняльний підхід дозволяє виявити подібності і розходження процесів,
властивостей і станів географічних об'єктів, скласти їхньої
класифікації, а також прогноз їхніх змін. Історичний підхід дозволяє
шляхом вивчення минулих станів об'єкта і порівняння їх із сучасним
станом пояснити його унікальні риси.

Статистичний метод дозволяє шляхом обробки даних спостережень визначати
залежність між компонентами природи, населення і господарства, а також
давати їхню порівняльну характеристику.

Моделювання дозволяє вивчати розвиток географічних об'єктів, процесів і
явищ за допомогою їхніх моделей. Виділяють моделювання графічне,
математичне і машинне (за допомогою ЕОМ). Головним джерелом географічної
інформації були і залишаються географічні карти, хоча зараз вони часто
зберігаються в пам'яті ЕОМ і є частинами геоінформаційних систем, що
одержують інформацію із супутників і з численних метеостанцій, що
включають банки даних, що містять звіти про результати праці багатьох
дослідницьких колективів. Для школяра важливі географічні атласи,
Подпись пользователя
Форум » Шкільний Світ » Реферати » Реферат на тему: Методи географічних досліджень (Методи географічних досліджень (реферат))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: