• Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Шкільний Світ » Реферати » Реферат на тему: Управлінські аспекти підвищення ефективност (Управлінські аспекти підвищення ефективності (реферат))
Реферат на тему: Управлінські аспекти підвищення ефективност
Пользователь
Начинающий
Сообщений: 48
Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:28:19 | Сообщение # 1
Offline


Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності

У сучасних умовах недостатній рівень банківського менеджменту зумовлює
погіршення надійності банківської діяльності і навіть банкрутство деяких
вітчизняних банків. Специфіка управління комерційними банками в тому, що
останні змушені працювати в умовах нестабільної економічної ситуації. Це
відбивається на якості банківських продуктів і засобах управління
банківським портфелем.

Отже, питання удосконалення організації банківської діяльності в
сучасних умовах належать до найбільш актуальних як у науковому, так і
організаційно-методичному аспектах.

Проблема ефективного управління банківською діяльністю привернула увагу
багатьох науковців та практиків. Зокрема питанню банківського
менеджменту присвячені роботи О.Д.Заруби, О.І.Лаврушина. Особливу увагу
організації управління ресурсами та фінансовою стійкістю банку в
ринкових умовах приділяють В.М.Кочетков, І.В.Сало, А.А.Мещеряков та інші
вчені.

У зарубіжній практиці існує декілька способів підвищення ефективності
управління банківською діяльністю, але необхідно визначити, які з них є
найбільш дієвими в умовах економічних перетворень в Україні.

Банківська система є одним з найважливіших елементів економіки країни,
тому ефективна діяльність комерційних банків сьогодні - особливо
актуальне питання. Більшість комерційних банків України не має належного
досвіду роботи, і внаслідок неефективного управління ресурсами значна їх
частина зазнає фінансових труднощів, а деякі з них стають банкрутами.

Серед факторів, що впливають на діяльність вітчизняних банків, слід
виділити: нерентабельність багатьох підприємств-клієнтів банку;
інфляційні тенденції у грошово-кредитній сфері; нерозвиненість фондового
ринку; значні коливання процентних ставок; неплатежі з боку клієнтів
банку та підприємств щодо один одного; порушення фінансового
законодавства; відсутність повноцінної інформації про учасників ринку
[4].

Оскільки банк є системним підприємством, то до нього можна застосовувати
підходи до управління, що розроблені для подібних структур.

Анрі Файоль (1841-1925) уперше проаналізував управлінську діяльність і в
своїй роботі „Загальне і промислове управління" визначив її як
об'єднання п'яти елементів: прогнозування і планування - „аналіз цифр і
складання плану дій"; організація - „побудова структури підприємства";
розпорядження - „підтримка діяльності персоналу"; координація -
„скріплення, уніфікація і гармонізація всіх видів діяльності і зусиль";
контроль -„контроль за тим, що все відбувається відповідно до
встановлених правил і вказівок".

Усі названі елементи сучасні автори незмінно включають у поняття
управління банком: „Банківський менеджмент в загальному вигляді являє
собою управління відносинами, що пов'язані зі стратегічним і тактичним
плануванням, аналізом, регулюванням, контролем діяльності банку,
управлінням фінансами, управлінням маркетинговою діяльністю, а також
персоналом, що здійснює банківські операції" [7].


Сообщение отредактировал Sashok - Суббота, 21.09.2013, 01:12:51
Подпись пользователя
Форум » Шкільний Світ » Реферати » Реферат на тему: Управлінські аспекти підвищення ефективност (Управлінські аспекти підвищення ефективності (реферат))
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: