• Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Шкільний Світ » Твори » Твір на тему: Фольклорнi джерела роману “Вершники”
Твір на тему: Фольклорнi джерела роману “Вершники”
Администратор
Уровень 999
Сообщений: 2104
Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:14:01 | Сообщение # 1
Offline
I. Романтик Ю. Яновський та його роман у новелах “Вершники”. (Роман “Вершники” оригiнальний як багатством змiсту, так i досконалiстю художньоï форми, а ще i своєю символiкою: символiчнi i назва роману, i назви новел, i зображуванi подiï, образи.)
II. Художня своєрiднiсть роману “Вершники”.
1. Багатство змiсту i досконалiсть художньоï форми твору. (“Вершники” роман у новелах, у яких автор в стилi народного епосу розповiдає про складнi i буремнi роки перiоду громадянськоï вiйни. Кожна з новел має i народнопоетичнi символи, i розмаïття планiв зображення.)
2. Мова роману. (Мова твору глибоко емоцiйна, насичена метафорами, порiвняннями, вiдзначається образнiстю у стилi народнопiсенноï творчостi нашого народу. В романi багато звертань i до буремного 19-го року, i до героïв; багато народних епiтетiв сини-красенi, богатирi, Половчиха, яка символiзує вiрнiсть, порiвнюється з Ярославною; мова лаконiчна, що свiдчить про високу духовну велич героïв.)
3. Жанри народноï творчостi i роман Ю. Яновського “Вершники”. (Подiï в романi Ю. Яновський подає в героïчному, пiднесеному планi. Це єднає роман iз такими жанрами народноï творчостi, як украïнськi народнi думи, героïчнi поеми, народнi плачi. Новела “Подвiйне коло” нагадує народнi думи, “Лист у вiчнiсть” баладу про подвиг безiменного листоношi, а “Шлях армiй” легенду про залiзну троянду. Дуже багато творiв цих жанрiв в уснiй народнiй творчостi.)
4. Символiка роману. (Роман Ю. Яновського насичений i символами: символiчнi i образи, i назва роману i новел, i зображуванi подiï.)
III. Значення роману. (Роман “Вершники” це болючi, але правдивi сторiнки нашоï iсторiï.)
Подпись пользователя
Форум » Шкільний Світ » Твори » Твір на тему: Фольклорнi джерела роману “Вершники”
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: