• Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Шкільний Світ » Твори » Твір на тему: Громадянська вiйна в романi “Вершники”
Твір на тему: Громадянська вiйна в романi “Вершники”
Администратор
Уровень 999
Сообщений: 2104
Дата: Четверг, 26.01.2012, 18:09:20 | Сообщение # 1
Offline
I. “Вершники” Ю. Яновського роман про громадянську вiйну на Украïнi. (Ю. Яновського справедливо називають новатором в украïнськiй лiтературi XX столiття. Вiн один iз представникiв неоромантичноï течiï, мабуть, тому роман в новелах “Вершники” найменший за обсягом i найзмiстовнiший за тематикою роман про громадянську вiйну на Украïнi.)
II. Жахливi сторiнки iсторiï Украïни на сторiнках роману “Вершники”.
1. Своєрiднiсть i оригiнальнiсть роману. (“Вершники” роман у новелах, кожна з яких є розповiддю про громадянську вiйну, про тi полiтичнi сили, якi були в тi буремнi роки. Те, що новели не пов’язанi одним сюжетом, дало змогу авторовi сказати все, що було на серцi i не вiдiйти вiд iсторичноï правди. Сказати те, що не мiг сказати вголос.)
2. Роман “Вершники”
Ї це болючi роздуми митця про непростий час нашоï iсторiï. (У своєму творi Ю. Яновський показує трагедiю украïнського народу 20-х рокiв XX столiття, яка полягала в змiнi родинних i народних цiнностей заради якихось нових, невiдомих, трагедiю братовбивчоï вiйни. Ця вiйна, наголошує автор, пройшла не лише територiєю Украïни, а й по людських долях.)
3. Полiтичнi настроï у 20-тi роки XX на сторiнках роману “Вершники”. (Роман “Вершники”, вiдображаючи подiï громадянськоï вiйни в Украïнi, розкриває полiтичнi платформи рiзних партiй та ïх ставлення до описуваних подiй. Народ мусив орiєнтуватися у полiтичних концепцiях денiкiнцiв, петлюрiвцiв, махновцiв, бiльшовикiв. Це було непросто!) НI. Роман “Вершники” Ю. Яновського та його антивоєнна спрямованiсть. (Майстернiсть i оригiнальнiсть роману “Вершники” в тому, що Ю. Яновський у страшнi роки репресiй i голодомору зумiв написати його так, що однi читали буква в букву, а iншi Ї мiж рядками. Бо хiба “революцiйнi iдеали” переважили терор i голод, епiдемiï, зруйновану промисловiсть i сiльське господарство, що загальмувало розвиток нашоï держави на десятирiччя, втрату загальнолюдських моральних принципiв? У своєму щоденнику Ю. Яновський записав: “…I думав я не тiльки те, що писав у книжках”. Тож читайте “Вершники” i мiж рядками, якщо хочете зрозумiти Ю. Яновського.)
Подпись пользователя
Форум » Шкільний Світ » Твори » Твір на тему: Громадянська вiйна в романi “Вершники”
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: